NEUSCORRECTIE

Operatieve behandeling ter correctie van de uitwendige vorm van de neus kan worden uitgevoerd om de neus te verkleinen, de vorm van de neuspunt te verbeteren, een bochel van de neusrug te verwijderen en/of een scheefstaande neus recht te zetten.Verder kan het ook mogelijk zijn om functionele klachten te verminderen zoals verstopping of hoofdpijn. De vorm van de neus is een persoonlijk aspect en dient dan ook steeds per individu beoordeeld te worden. Het resultaat van de neuscorrectie heeft een blijvend karakter.

DE INGREEP…

Over het algemeen worden bij neuscorrectie geen uitwendige huidsneden gemaakt. De sneetjes liggen doorgaans in de inwendige neusdelen en zijn dus niet te zien.

In een enkel geval is een sneetje noodzakelijk in de onderrand van het neustussenschot of op de overgang van de neusvleugels naar de lippen. Afhankelijk van de uitgebreidheid van de operatie kan plaatselijke verdoving of algehele narcose worden toegediend. Een ziekenhuisopname van enkele dagen kan noodzakelijk zijn. Kleine correcties kunnen poliklinisch of in dagverpleging worden uitgevoerd.

DE NAZORG….

Na de operatie valt de pijn over het algemeen erg mee. In de meeste gevallen zal de neus gedurende enkele dagen inwendig getamponneerd zijn, zodat de patiënt gedurende deze periode door de mond moet ademen. Er kan een forse zwelling na de operatie ontstaan ter plaatse van de gelaatshelft naast de neus, zoals b.v. de oogleden. Deze zwelling duurt enkele dagen. Na de operatie zal meestal een pleister- of gipsverband zijn aangebracht over de neus met een uitbreiding op het voorhoofd. Na een paar dagen wordt dit verwijderd en kan men evt verder met een kapje. De mate van welslagen van een neuscorrectie wordt niet alleen bepaald door de plastisch chirurg maar ook door de kwaliteit van de weefsels van de neus en hou de patiënt de richtlijnen na de operatie volgt. Vaak zal een neuscorrectie meer zelfvertrouwen geven en daardoor minder commentaar van de omgeving oproepen.

RISICO'S EN COMPLICATIES….

Zoals bij elke operatie bestaat er een kans op bloeding, infectie, gestoorde wondgenezing of een niet geheel symmetrische vorm of ander tegenvallend resultaat. Indien U nog vragen heeft adviseren wij U om deze te noteren en aan ons voor te leggen.
Complicaties kunnen altijd optreden, zoals b.v. narcose-problemen, trombosebeen, infectie, bloeduitstorting, weefselversterf, gevoelloze huid, etc. Absolute symmetrie bij dubbelzijdige operaties is niet te garanderen.

     
   
 
 
KANTOOR NEDERLAND
0031 6 41488717
KANTOOR ISTANBUL
0031 6 41488717
 
WhatsApp
0031 6 41488717
WhatsApp Europa
0031 6 41488717

 
     Copyright © 2014 Medical Center İstanbul. Tüm hakları saklıdır.