BORST CORRECTIES  

Om verschillende redenen kan men ervoor kiezen een borst vergrotende of juist verkleinende operatie te ondergaan. De wens naar grotere/stevigere of juist kleinere borsten leeft echter bij velen, zowel bij mannen als bij vrouwen. De laatste jaren zijn het ook de mannen die hiervoor kiezen, bij de mannen gaat het vooral om verkleining van de borsten. Dit heet gynaecomastie. Soms neemt het volume van de borsten af na een zwangerschap/sporten of diëten, de borsten zijn slapper en kleiner geworden. Of de borsten zijn dusdanig groot dat men er rugklachten door krijgt.  De meest eenvoudige, effectieve en duurzame mogelijkheid om borsten te vergroten, is met behulp van kunststofprothesen. Over het gebruik van siliconen bestaan veel misverstanden. Wetenschappelijk onderzoek heeft echter nooit aangetoond dat siliconen een schadelijk effect heeft op de gezondheid. De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie is van mening dat een borstvergroting met siliconen een verantwoorde medische ingreep is. Zoals bij iedere andere operatie moeten de voordelen van een borst operatie goed worden afgewogen tegen de nadelen en de risico's. Deze zullen uitvoerig met u worden besproken. 

INTAKE….

De plastische chirurg of de beautyconsulent overlegt met u de grootte van de in te brengen prothese of te verkleinen gebied. Over het algemeen wordt gestreefd naar borsten die passen bij uw postuur. Verder zal er besproken worden over de plaats van de littekens. Zoals bij iedere operatie worden bij een borstvergrotingen verkleining blijvende littekens gemaakt. Ze vallen door hun plaats en kleur meestal nauwelijks op. De tepels kunnen na de operatie zowel gevoeliger als minder gevoelig zijn. Meestal herstelt het gevoel zich binnen enkele maanden. De functie wordt in principe niet belemmerd. Borstvoeding blijft dus gewoon mogelijk. De prothesen worden onder het klierweefsel of onder de borstspier geplaatst. Onderzoek naar knobbeltjes of andere afwijkingen blijft goed uitvoerbaar.

VOORZORG…..


Wanneer u bloed verdunnende medicijnen gebruikt (bijvoorbeeld Coumarine, Marcoumar, Sinaspril, Sintrom, Ascal, APC, Asprobruis, Aspirine) of andere medicijnen, moet u dit melden tijdens het eerste gesprek met de beautyconsulent. Het gebruik van deze medicijnen moet drie tot tien dagen voor de borst vergrotende/verkleinende operatie worden gestaakt. U krijgt hierover instructies van de behandelende arts. Nicotine vergroot de kans op problemen bij de wondgenezing. Uw arts raadt u daarom aan om enkele weken voor de operatie volledig te stoppen met roken. Een borst operatie wordt soms ineen dagbehandeling verricht. Soms wordt een opname van enkele dagen geadviseerd. De plastische chirurg zal dit met u bespreken. De ingreep gebeurt in de regel onder algehele verdoving.

DE INGREEP…

De borst operatie duurt gemiddeld één tot twee uur. De prothesen worden meestal via een snede in de huidplooi onder de borst ingebracht. Het is ook mogelijk om ze via een snede in de oksel of naast de tepel in te brengen. De prothesen worden tussen de borstklier en de borstspier geplaatst, of onder de borstspier direct op de ribben. De plastische chirurg bespreekt met u wat de meest geschikt methode voor u is. Bij een verkleining wordt een deel van het borstklierweefsel verwijderd met huid, er wordt een nieuw kleiner model borst gevormd en tevens zal de tepel verplaatst worden. Rond de beide tepelhoven zal een cirkelvormig litteken ontstaan en verder komt er bij de meeste technieken een litteken in de huidplooi onder de borst en een litteken in verticale richting tussen de tepel en de plooi onder de borst. Aan het eind van de operatie wordt de borst verbonden met een steun gevend verband. In het wondgebied worden meestal twee drains (dunne slangetjes) aangebracht, die zijn verbonden met twee vacuümflesjes. Via de slangetjes wordt het wondvocht uit het operatiegebied afgevoerd. De drains worden verwijderd als er bijna geen vocht meer wordt geproduceerd.

NAZORG…..

Na een borst operatie voelen de borsten soms pijnlijk en gespannen aan. Dit wordt binnen een paar dagen minder. De drains worden meestal na één tot twee dagen verwijderd. Bij ontslag uit het ziekenhuis wordt een afspraak gemaakt voor controle op het spreekuur. Tijdens dit bezoek worden zo nodig de hechtingen verwijdert indien deze niet oplosbaar zijn. Het is verstandig om voor de eerste week na thuiskomst hulp te regelen. Er wordt aanbevolen om de eerste vier weken na de operatie dag en nacht een bh te dragen.  Alle bewegingen die u pijnloos kunt uitvoeren zijn toegestaan. U kunt de eerste zes weken na de operatie beter niet sporten, zwaar tillen of uw armen hoog boven het hoofd brengen. Voorzichtige massage van de borst met een crème of lotion kan het litteken soepeler maken. Na de operatie kunnen de tepels minder gevoelig zijn, of juist extra gevoelig. Dit herstelt meestal binnen enkele maanden, maar het kan ook blijvend zijn. Een litteken kan enkele maanden na de ingreep tijdelijk rood, dik en hard worden. 

RESULTATEN….

Een borst operatie is een veilige en betrouwbare chirurgische ingreep. Veel vrouwen en mannen zijn tevreden over de resultaten, maar toch kan er soms wat te wensen over blijven. Er blijven altijd littekens, die overigens meestal weinig of niet opvallen. U wordt naar beste kunnen behandeld. 

RISICO'S EN COMPLICATIES….

Net als bij elke andere operatie kunnen zich bij een borst operatie complicaties voordoen. Een wond kan nabloeden of er kan een infectie optreden. In zeldzame gevallen wordt een prothese uitgestoten. De kans op complicaties zijn dus wel aanwezig, maar is klein. De littekens kunnen na de ingreep tijdelijk rood en dik worden. Het lichaam vormt om elke ingebrachte prothese een bindweefsellaagje. Dit laagje wordt ook wel kapsel genoemd. Soms trekt het kapsel zich samen waardoor de borsten hard en onnatuurlijk rond worden. Het is onmogelijk te voorspellen bij wie dit gebeurt. Het komt wel voor dat er een verschil in kapselvorming is tussen twee borsten van dezelfde patiënt. Deze complicatie wordt veel onderzocht, maar er is nog geen oorzaak of behandeling voor gevonden. Wel wordt steeds meer gebruik gemaakt van protheses met een ruwe buitenkant, waarbij overmatige kapselvorming minder lijkt voor te komen. In zeer zeldzame gevallen gaat een prothese kapot. Soms is dit te merken omdat er iets 'knapt' en omdat de borst anders aanvoelt of van vorm is veranderd. Een kapotte prothese moet altijd vervangen worden. Verder zijn er de normale risico's van een narcose. Deze risico’s zijn niet groter of kleiner dan bij een andere ingreep. De anesthesist bespreekt dit met u.
     
   
 
 
KANTOOR NEDERLAND
0031 6 41488717
KANTOOR ISTANBUL
0031 6 41488717
 
WhatsApp
0031 6 41488717
WhatsApp Europa
0031 6 41488717

 
     Copyright © 2014 Medical Center İstanbul. Tüm hakları saklıdır.